Arveloven § 93

  1. § 93
    Reglerne om testamente finder tilsvarende anvendelse på gaver, der
    1. 1) gives i giverens levende live, men som er bestemt til at opfyldes efter giverens død, og
    2. 2) er givet kort før giverens død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående og giveren var klar over dette.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1, nr. 2, gælder ikke for sædvanlige gaver.