Arveloven § 85

  1. § 85
    Har den længstlevende ægtefælle ved dispositioner som nævnt i § 83 væsentligt formindsket sin formue ved begunstigelse af en arving, kan en anden arving, når boet skiftes, kræve vederlag af det beholdne bo.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis dette er udelukket ved testamente.