Arveloven § 68

  1. § 68
    En arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente.
  2. Stk. 2.
    Erklæringen skal afgives i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente. Er arveladeren umyndig, kræves værgens og statsforvaltningens samtykke.