Arveloven § 24

  1. § 24
    Den længstlevende ægtefælle udøver i levende live en ejers rådighed over det uskiftede bo.
  2. Stk. 2.
    Ved testamente kan ægtefællen kun råde over så stor en del af det uskiftede bo, som ved ægtefællens død falder i arv efter denne. Inden for denne grænse kan ægtefællen også råde over boets enkelte genstande, for så vidt det ikke strider mod den førstafdøde ægtefælles testamentariske bestemmelse i medfør af § 91.