Arveloven § 91

 1. § 91
  En ægtefælle, som efterlader sig aktiver, der er delingsformue i boet, kan ved testamente råde over genstande, som tilhører den pågældende, og som ligger inden for så stor en del af fællesboet, som ved ægtefællens død falder i arv efter denne.
 2. Stk. 2.
  Ægtefællen kan dog kun med den anden ægtefælles samtykke testere over
  1. 1) fast ejendom eller andelsbolig, der tjener til familiens bolig, eller hvortil ægtefællernes eller den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed er knyttet,
  2. 2) indbo i det fælles hjem,
  3. 3) den anden ægtefælles arbejdsredskaber eller
  4. 4) et motorkøretøj, der har været anvendt af den anden ægtefælle.