Arveloven § 22

 1. § 22
  Inden 6 måneder efter dødsfaldet skal den længstlevende ægtefælle til skifteretten indlevere en formueoversigt, som omfatter
  1. 1) den førstafdøde ægtefælles delingsformue,
  2. 2) den længstlevende ægtefælles delingsformue,
  3. 3) de i § 23, stk. 2-6, nævnte midler,
  4. 4) den længstlevende ægtefælles fuldstændige særeje og
  5. 5) den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særeje.
 2. Stk. 2.
  I formueoversigten skal det særligt være angivet, hvem der skal arve den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særejemidler.
 3. Stk. 3.
  Skifteretten kan forlænge fristen i stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Indgives formueoversigten ikke rettidigt, kan skifteretten bestemme, at formueoversigten skal udarbejdes af en autoriseret bobestyrer. Udgiften betales af den længstlevende ægtefælle. Den længstlevende ægtefælle skal give bobestyreren oplysninger om den førstafdødes og egne økonomiske forhold. § 92, stk. 1, i lov om skifte af dødsboer finder tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Skifteretten skal efter anmodning udlevere et eksemplar af formueoversigten til livsarvingerne.
 6. Stk. 6.
  Justitsministeren fastsætter nærmere regler om formueoversigten og om de blanketter, der kan anvendes.