Arveloven § 104

 1. § 104
  Ved lovens ikrafttræden ophæves:
  1. 1) Den hidtil gældende arvelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001.
  2. 2) § 5, 1. pkt., i Forordning af 13. maj 1769 om Selveier-Bønder i Danmark, og de dem allernaadigst forundte Fordele.
  3. 3) §§ 1-10 og 12 i Forordning af 22. november 1837 angående den Selveierbønder hiemlede Testationsfrihed.
  4. 4) Plakat af 17. marts 1847.
  5. 5) § 26 og § 27, 2. pkt., i Forordning af 21. maj 1845 indeholdende nogle Forandringer i Lovgivningen om Arv.