Arveloven § 26

  1. § 26
    Den længstlevende ægtefælle kan når som helst skifte med en eller flere af livsarvingerne.
  2. Stk. 2.
    Ved indgåelse af nyt ægteskab skal den længstlevende ægtefælle skifte. Livsarvingerne kan ikke give afkald på skifte af det uskiftede bo og samtidig bevare deres arveret.