Arkivloven § 6

 1. § 6
  Rigsarkivet bistår de myndigheder, der er omfattet af denne lov, i arkivmæssig henseende. Rigsarkivet kan herunder udføre arkivundersøgelser samt opgaver af arkivteknisk karakter m.v.
 2. Stk. 2.
  Rigsarkivet kan opkræve vederlag for sin bistand, jf. stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Rigsarkivet kan opkræve vederlag for opbevaring af ikkeafleveringspligtige arkivalier, der afleveres til Rigsarkivet.
 4. Stk. 4.
  Rigsarkivet kan opkræve gebyr for udfærdigelse af udskrifter.