Arkivloven § 45

  1. § 45
    Rigsarkivet samarbejder med og er i arkivmæssig henseende rådgivende over for andre kulturelle eller videnskabelige institutioner, der indsamler og bevarer private arkivalier som led i deres virksomhed.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren nedsætter et udvalg til fremme af det samarbejde, der er nævnt i stk. 1.