Arkivloven §§ 31-35

 1. § 31
  Rigsarkivaren eller den, der af rigsarkivaren bemyndiges hertil, kan i konkrete tilfælde meddele tilladelse til benyttelse af dokumenter, arkivenheder eller grupper af arkivenheder, som er afleveret til Rigsarkivet, inden udløbet af tilgængelighedsfristerne, jf. dog §§ 33-35.
 1. § 32
  Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan i konkrete tilfælde meddele tilladelse til benyttelse af dokumenter, arkivenheder eller grupper af arkivenheder, som er afleveret til et kommunalt eller regionalt arkiv, inden udløbet af tilgængelighedsfristerne, jf. dog § 34.
 1. § 33
  Tilladelse efter § 31 kræver samtykke fra den afleverende myndighed, hvis
  1. 1) der for et dokument eller en arkivenhed er fastsat en længere tilgængelighedsfrist efter § 27,
  2. 2) en arkivenhed indeholder materiale af den karakter, der er nævnt i § 25, og tilgængelighedsfristen efter de nævnte bestemmelser ikke er udløbet eller
  3. 3) en arkivenhed eller et dokument er yngre end 20 år.
 1. § 34
  Tilladelse efter §§ 31 og 32 kræver samtykke fra Datatilsynet, hvis arkivenheden er afleveret fra en myndighed inden for den offentlige forvaltning og indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold og
  1. 1) tidligere behandling af oplysningerne har været omfattet af lov om behandling af personoplysninger eller
  2. 2) oplysningerne stammer fra et edb-register, der har været ført for den offentlige forvaltning.
 1. § 35
  Tilladelse efter § 31 kræver samtykke fra Domstolsstyrelsen, hvis arkivenheden er afleveret fra retterne og indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold og tidligere behandling af oplysningerne har været omfattet af lov om behandling af personoplysninger.