Arkivloven § 34

  1. § 34
    Tilladelse efter §§ 31 og 32 kræver samtykke fra Datatilsynet, hvis arkivenheden er afleveret fra en myndighed inden for den offentlige forvaltning og indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold og
    1. 1) tidligere behandling af oplysningerne har været omfattet af lov om behandling af personoplysninger eller
    2. 2) oplysningerne stammer fra et edb-register, der har været ført for den offentlige forvaltning.