Arkivloven § 19

  1. § 19
    Kommunerne og regionerne kan aflevere deres arkivalier til kommunale og regionale arkiver, jf. § 7, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    Kommunerne og regionerne kan aflevere deres arkivalier til Rigsarkivet.