Arkivloven § 7

 1. § 7
  Kommunerne og regionerne kan oprette arkiver med det formål
  1. 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder,
  2. 2) at sikre muligheden for kassation af ikkebevaringsværdige offentlige arkivalier,
  3. 3) at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål, samt
  4. 4) at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.
 2. Stk. 2.
  Rigsarkivet samarbejder med de kommunale og regionale arkiver.