Arkivloven § 12

  1. § 12
    Statens myndigheder og institutioner, folkekirken samt anerkendte trossamfund kan kun aflevere deres arkivalier til Rigsarkivet, jf. § 3.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren fastsætter nærmere regler om aflevering til Rigsarkivet.