Arkivloven § 3

  1. § 3
    Rigsarkivet ledes af rigsarkivaren. Rigsarkivaren udpeges af kulturministeren.