Arbejdsmiljøloven § 7 a

 1. § 7 a
  En arbejdsmiljøorganisation kan omfatte
  1. 1) flere driftsmæssigt forbundne virksomheder,
  2. 2) flere arbejdsgivere på samme arbejdssted eller
  3. 3) kommuner eller regioner og selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst.
 2. Stk. 2.
  Organisering efter stk. 1 er betinget af,
  1. 1) at der er indgået aftale i henhold til § 7, og
  2. 2) at hver af de deltagende virksomheder er repræsenteret i arbejdsmiljøorganisationen.
 3. Stk. 3.
  Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan og under hvilke vilkår aftaler efter stk. 1 og 2 kan indgås, og om de deltagende virksomheders repræsentation i en arbejdsmiljøorganisation for flere virksomheder.