Arbejdsmarkedsbidragsloven § 3

 1. § 3
  Følgende medregnes ikke i grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag:
  1. 1) Vederlag omfattet af sømandsbeskatningslovens §§ 5-8.
  2. 2) Ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift.
  3. 3) Vederlag som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i det omfang sådanne vederlag ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
  4. 4) Vederlag som nævnt i nr. 3, når dette indbetales på en pensionsordning.
  5. 5) Indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.