Arbejderboligloven § 45

  1. § 45
    Ejendommene skal i matriklen betegnes som arbejderboliger.
  2. Stk. 2.
    I tingbogen skal der ske notering om, at ejendommene er undergivet de i dette kapitel fastsatte vilkår.
  3. Stk. 3.
    Den betegnelse og notering, der er nævnt i stk. 1 og 2, kan slettes, når det ydede boligdriftslån er tilbagebetalt.