Apotekerloven § 57

  1. § 57
    Sundhedsministeren tillægger registreringsretten til de lægemidler, der er optaget i Sundhedsstyrelsens specialitetsregister i henhold til § 49, stk. 2, i lov om lægemidler, og som ifølge registreringen fremstilles på sygehusapotek, til sygehusapotekernes ejere eller en organisation, der repræsenterer disse.
  2. Stk. 2.
    Lægemidler kan kun søges godkendt til fremstilling på sygehusapotek af de ejere og den organisation, der er nævnt i stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Sundhedsstyrelsen kan fastsætte særlige regler for de lægemidler, der ifølge den af Sundhedsstyrelsen meddelte markedsføringstilladelse fremstilles på sygehusapoteker.