AMU-loven § 27

 1. § 27
  Staten yder tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.
 2. Stk. 2.
  Træningsskolens indtægter i forbindelse med uddannelsernes gennemførelse kan genanvendes og indgår som en del af finansieringen af institutionens aktiviteter.
 3. Stk. 3.
  Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Undervisningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser har ret til elevstøtte m.m. og tilskud til dækning af udgifter til befordring, kost og logi ved deltagelse i uddannelserne, og fastsætter nærmere regler om administration, revision, beregning og udbetaling af elevstøtte m.m. og tilskud.