Almenlejeloven § 98

 1. § 98
  Formand, medlem eller suppleant skal opfylde betingelserne i § 109, stk. 2, i lov om leje, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelserne i § 109, stk. 3, i lov om leje finder tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Nævnsmedlem eller suppleant er pligtig at møde i nævnet efter behørig indkaldelse. Udeblivelse, uden at lovligt forfald oplyses, straffes med bøde.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelserne i retsplejelovens § 60, stk. 1, og § 61 finder tilsvarende anvendelse.