Almenlejeloven § 63

  1. § 63
    Leverer udlejeren fælles programsignaler eller fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester i ejendommen kan udlejeren uanset modstående aftale med 6 måneders varsel meddele lejeren, at udlejeren bringer leveringen af fælles programsignaler eller fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester i ejendommen til ophør.
  2. Stk. 2.
    Uenighed om overholdelse af varslingsfristen i stk. 1 afgøres af beboerklagenævnet.