Almenlejeloven § 47

  1. § 47
    Når en lejers rettigheder vedrørende en bolig ophører, tilbagebetaler udlejer det indbetalte beboerindskud eller depositum.
  2. Stk. 2.
    Udlejer kan foretage modregning i det beløb, der er nævnt i stk. 1, for lejerens forpligtelser over for udlejeren, herunder for eventuelle udgifter til det lejedes kontraktmæssige istandsættelse ved fraflytningen.
  3. Stk. 3.
    En lejer kan ikke modregne fordringer på udlejeren i sin forpligtelse til at betale beboerindskud.