Almenlejeloven § 28

  1. § 28
    Udlejer kan bestemme, at visse vedligeholdelsesarbejder, der er omfattet af § 26, stk. 1, skal udføres af udlejer.
  2. Stk. 2.
    Udgiften til de i stk. 1 nævnte arbejder afholdes af udlejer.