Almenlejeloven § 23

  1. § 23
    Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder aftalen.
  2. Stk. 2.
    Ved bortfald af en lejeaftale i henhold til stk. 1 finder reglerne i § 86, stk. 5 og 6, tilsvarende anvendelse.