Almenboligloven § 89 c

 1. § 89 c
  Af de beløb, der efter § 89 a overføres til nybyggerifonden, overføres 10.000 mio. kr. fra 2022 til fonden for blandede byer. Fonden for blandede byer har til formål at bidrage til skabelsen af blandede byer gennem fremme af billige almene boliger.
 2. Stk. 2.
  Af beløbet på 10.000 mio. kr., jf. stk. 1, kan 5.000 mio. kr. overføres til staten i perioden 2022-2031 i henhold til de bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove, med henblik på følgende anvendelse:
  1. 1) 100 mio. kr. til bæredygtige almene boliger, jf. § 92 b.
  2. 2) 50 mio. kr. til forsøgsprojekter med tilpasning af eksisterende almene boliger og almene boligområder til ældres behov, jf. § 92 d.
  3. 3) 5 mio. kr. til udarbejdelse af nye kategorier for tilgængelige almene boliger, jf. § 92 e.
  4. 4) 20 mio. kr. til flere almene boliger på småøerne og de større øer, jf. § 98 d.
  5. 5) 900 mio. kr. til engangstilskud til etablering af særlig billige almene familieboliger, jf. § 98 e.
  6. 6) 150 mio. kr. til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i visse almene familieboliger, jf. § 98 f.
  7. 7) 422 mio. kr. til fortætning af eksisterende almene boligafdelinger med nye almene boliger, jf. § 98 g.
  8. 8) 1.778 mio. kr. til grundkøbslån til etablering af almene boliger, jf. § 119 a.
  9. 9) 675 mio. kr. til erhvervelse og ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger, jf. § 119 d.
  10. 10) 870 mio. kr. til erhvervelse af visse beboelsesejendomme, jf. § 142 d.
  11. 11) 5 mio. kr. til vejledning om fællesskabsorienterede boligløsninger.
  12. 12) 2 mio. kr. til analyser m.v. til brug for anvendelse af midlerne i fonden for blandede byer.
  13. 13) 23 mio. kr. til puljeadministration, systemtilpasning m.v.
 3. Stk. 3.
  Social- og boligministeren kan beslutte at omfordele de beløb, der er nævnt i stk. 2, når det må forventes, at beløbene ikke fuldt ud vil blive anvendt inden for anvendelsesperioden.
 4. Stk. 4.
  Social- og boligministeren overfører beløb, der kan anvendes efter stk. 2, nr. 1-3 og 8, til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden udbetaler midlerne.