Aktivloven § 69 b

  1. § 69 b
    Hvis en person uden rimelig grund afviser eller udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, skal kommunen foretage et fradrag i ressourceforløbsydelsen.
  2. Stk. 2.
    Reglerne i § 36, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.