Aktiesparekontoloven § 8

  1. § 8
    Der kan ikke opnås positive renter eller forud fastsatte kurstillæg m.v. på et indestående på indlånskontoen.