Aktiesparekontoloven § 4

  1. § 4
    Aktiesparekontoen kan bestå af en eller flere indlånskonti og et eller flere værdipapirdepoter.
  2. Stk. 2.
    Instituttet skal betegne konti og depoter m.v., så det fremgår, at de vedrører en aktiesparekonto.