Aktiesparekontoloven § 31

  1. § 31
    I sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan der gennemføres ransagning i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.