Aktiesparekontoloven § 19

  1. § 19
    Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, aktieindkomsten og CFC-indkomsten bortses fra afkast på aktiesparekontoen.