Adresseloven § 3

 1. § 3
  Adressemyndigheden fastsætter vejnavne for
  1. 1) alle offentlige veje, jf. § 3, nr. 2, i lov om offentlige veje m.v., og
  2. 2) alle private fællesveje, jf. § 10, nr. 3, i lov om private fællesveje.
 2. Stk. 2.
  Adressemyndigheden kan fastsætte vejnavne for private veje, jf. § 10, nr. 9, i lov om private fællesveje, og andre færdselsarealer og områder end de i stk. 1 nævnte.
 3. Stk. 3.
  Et vejnavn, som allerede findes inden for et postnummer, må ikke fastsættes for en anden vej inden for samme postnummer.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af vejnavne, herunder om vejnavnes retskrivning, entydighed, geografisk udstrækning og vejkoder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at vejnavne skal fastsættes for private veje og andre færdselsarealer og områder omfattet af stk. 2, hvor mange mennesker færdes.