Adresseloven § 17

  1. § 17
    Energi-, forsynings- og klimaministeren fører tilsyn med kommunernes førelse af Danmarks Adresseregister efter regler fastsat i medfør af § 12, stk. 3.
  2. Stk. 2.
    Kommunerne skal efter anmodning fra energi-, forsynings- og klimaministeren udlevere oplysninger, data og dokumenter, som er nødvendige for udøvelse af tilsynet.