Adresseloven § 12

 1. § 12
  Energi-, forsynings- og klimaministeren etablerer, driver, vedligeholder og videreudvikler Danmarks Adresseregister, som er et landsdækkende grunddataregister med oplysninger om vejnavne og adresser.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren er dataansvarlig myndighed.
 3. Stk. 3.
  Hver kommune fører registeret efter regler, der fastsættes af energi-, forsynings- og klimaministeren.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om fordelingen mellem staten og kommunerne af udgifterne til etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Danmarks Adresseregister efter forhandling med KL. Andre parter kan dog bidrage efter aftale med ministeren.