Adresseloven § 16

 1. § 16
  Energi-, forsynings- og klimaministeren sikrer, at Danmarks Adresseregisters oplysninger om vejnavne og adresser, jf. § 14, stk. 2 og 3, og oplysninger om supplerende bynavne og postnumre, jf. § 14, stk. 4, vederlagsfrit stilles til rådighed digitalt og gøres tilgængelige som fælles grunddata for alle.
 2. Stk. 2.
  De offentlige grunddataregistre om personer, virksomheder, ejendomme og bygninger skal ved registreringer, hvori der indgår et vejnavn eller en adresse, anvende Danmarks Adresseregister som autoritativ kilde til oplysninger om, hvilke vejnavne og adresser der findes i Danmark.
 3. Stk. 3.
  Offentlige myndigheder og institutioner skal ved etablering af nye it-systemer tilrettelægge systemet således, at registreringer, hvori der indgår et vejnavn eller en adresse, anvender Danmarks Adresseregister som autoritativ kilde til oplysninger om, hvilke vejnavne og adresser der findes i Danmark.
 4. Stk. 4.
  Finder en offentlig myndighed fejl eller mangler i de fastsatte og registrerede vejnavne eller adresser i Danmarks Adresseregister, skal oplysning herom meddeles til adressemyndigheden.