Adresseloven § 15

  1. § 15
    Knyttes der til en registrering i Danmarks Adresseregister oplysninger om administrative geografiske inddelinger, jordstykker, bygninger eller tekniske anlæg, jf. § 14, stk. 2-4, eller regler udstedt i medfør af § 14, stk. 6, skal dette ske på grundlag af den autoritative oplysning fra følgende grunddataregistre:
    1. 1) Matriklen, for så vidt angår jordstykker.
    2. 2) Bygnings- og Boligregistret (BBR), for så vidt angår bygninger og tekniske anlæg.
    3. 3) Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI), for så vidt angår administrative geografiske inddelinger m.v.