Adoptionsloven § 7

  1. § 7
    Adoption af en person, som er under 18 år og umyndig, kræver samtykke fra forældrene.
  2. Stk. 2.
    Hvis den ene af forældrene er uden del i forældremyndigheden, forsvundet eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt, kræves kun samtykke fra den anden.
  3. Stk. 3.
    Gælder det i stk. 2 anførte begge forældrene, kræves samtykke fra værge.