Adoptionsloven § 33

  1. § 33
    Hjælp må ikke ydes eller modtages med henblik på at opnå forbindelse mellem en kvinde og en anden, der ønsker, at kvinden skal føde et barn til denne.
  2. Stk. 2.
    Annoncering må ikke foretages med henblik på at opnå en forbindelse, som nævnt i stk. 1.