Adoptionsloven § 31 b

  1. § 31 b
    Ankestyrelsen fører tilsyn med, at en adoptionsformidlende organisation overholder denne lov, de forskrifter, der er udstedt efter § 30 c, og de vilkår, som er fastsat for organisationens virksomhed.
  2. Stk. 2.
    Ankestyrelsen offentliggør årligt en beretning om styrelsens tilsynsvirksomhed.