Adoptionsloven § 30 c

  1. § 30 c
    Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om en adoptionsformidlende organisations virksomhed.