Økologiloven § 4

  1. § 4
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan nedsætte rådgivende udvalg eller grupper, der skal følge udviklingen i økologisektoren, og som kan rådgive ministeren.
  2. Stk. 2.
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for udvalg eller grupper nedsat efter stk. 1.