Ældreboligloven § 11 a

  1. § 11 a
    Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne er beliggende, kan meddele samtykke til sammenlægning af flere ældreboligorganisationer tilhørende de i § 5 nævnte bygherrer til en ældreboligorganisation. Kommunalbestyrelsen godkender samtidig, at meddelt offentlig støtte overføres til denne ældreboligorganisation.
  2. Stk. 2.
    Socialministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.