Ægteskabsloven § 65

 1. § 65
  Fra lovens ikrafttræden ophæves, jf. dog §§ 61, 62 og 64:
  1. 1) forordning af 30. april 1824 om præsters embede angående ægteskab,
  2. 2) lov af 13. april 1851 om ægteskab uden for folkekirken,
  3. 3) lov nr. 79 af 19. februar 1892 om ægteskabs indgåelse for danske konsuler i udlandet,
  4. 4) lov nr. 269 af 14. december 1906 om overenskomster vedrørende ægteskaber indgåede for diplomatiske eller konsulære embedsmænd,
  5. 5) lov nr. 276 af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse og opløsning og
  6. 6) lov nr. 140 af 25. maj 1956 om adoption § 26.