Ægteskabsloven § 62

  1. § 62
    Om ægtefællers adgang til at opnå skilsmisse på grundlag af en separation, meddelt før lovens ikrafttræden, anvendes den tidligere lovgivnings regler.
  2. Stk. 2.
    Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan hver af ægtefællerne dog kræve skilsmisse fra den 1. januar 1971.
  3. Stk. 3.
    Efter begge ægtefællers begæring kan lovens regler i øvrigt anvendes helt eller delvis.