Ægteskabsloven § 10

 1. § 10
  Er et tidligere ægteskab eller registreret partnerskab opløst ved død, må den længstlevende ægtefælle eller registrerede partner ikke indgå ægteskab, før dødsbobehandling ved bobestyrer eller offentligt skifte er påbegyndt, eller privat skifte er afsluttet. Dette gælder dog ikke, hvis
  1. 1) der ikke var noget formuefællesskab mellem ægtefællerne eller de registrerede partnere,
  2. 2) ægtefællerne eller de registrerede partnere var separerede på tidspunktet for dødsfaldet,
  3. 3) samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke hertil og den længstlevende ægtefælle ikke har overtaget ægtefællernes fælleseje til uskiftet bo efter § 17 i arveloven, eller
  4. 4) der ikke skal foretages dødsbobehandling her i landet.
 2. Stk. 2.
  Den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne, kan tillade, at stk. 1 fraviges.