Ægtefælleskifteloven § 1

 1. § 1
  Skifteretten behandler sager om
  1. 1) deling af ægtefællers fællesbo, uanset om bodelene er negative,
  2. 2) opløsning af ægtefællers sameje om flere særejeaktiver,
  3. 3) opløsning af ugifte samlevendes sameje om flere aktiver i forbindelse med samlivets ophør og
  4. 4) opløsning af andre boer, herunder interessentskabsboer og lign. , der ikke behandles efter konkursreglerne.
 2. Stk. 2.
  Sager som nævnt i stk. 1 kan angå en del af boet.
 3. Stk. 3.
  Kapitel 2-5 med undtagelse af §§ 10 og 44 finder tilsvarende anvendelse i sager som nævnt i stk. 1, nr. 2-4.