Ægtefælleloven § 66

  1. § 66
    En aftale efter § 65 skal indgås skriftligt, dateres og underskrives af begge ægtefæller.
  2. Stk. 2.
    Har begge ægtefæller bopæl her i landet på tidspunktet for aftalens indgåelse, eller aftaler ægtefællerne, at dansk ret skal anvendes, skal aftalen indgås ved ægtepagt.
  3. Stk. 3.
    Under en verserende retssag om deres økonomiske forhold eller til brug for en kommende retssag herom kan ægtefæller indgå en aftale efter § 65, stk. 1, uden at iagttage kravene i stk. 1 og 2.