Ægtefælleloven § 48

 1. § 48
  Hver ægtefælle kan efter vurdering udtage aktiver, der helt eller delvis indgår i ligedelingen efter § 5, stk. 1, 1. pkt. Dette gælder også aktiver, der tilhører den anden ægtefælle.
 2. Stk. 2.
  Anmoder begge ægtefæller om at udtage samme aktiv, udtages aktivet af den ægtefælle, der ejer aktivet, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Uanset stk. 2 udtager den anden ægtefælle et aktiv, hvis aktivet for denne har den væsentligste betydning for opretholdelsen af hjemmet eller fortsættelse af erhverv eller i øvrigt. Retten til at udtage et aktiv efter 1. pkt. omfatter følgende aktiver:
  1. 1) Bolig, der udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til familiens helårsbolig.
  2. 2) Fast ejendom med to beboelseslejligheder, hvoraf den ene udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til familiens helårsbolig.
  3. 3) Fast ejendom, der er bestemt til familiens fritidsbolig.
  4. 4) Indbo i fælles hjem og fritidsbolig.
  5. 5) Løsøre, der særlig har tjent den pågældende ægtefælles behov.
  6. 6) Erhvervsvirksomhed og erhvervsløsøre.
  7. 7) Transportmidler.
 4. Stk. 4.
  Stk. 3 gælder også ved udtagelse af aktiver, som ægtefællerne ejer i sameje.