Ægtefælleloven § 23

  1. § 23
    Arvelader og gavegiver kan træffe samme bestemmelser om særeje, som ægtefæller kan aftale efter § 12, dog ikke om sumsæreje eller sumdeling efter § 12, stk. 2, nr. 4 og 5.
  2. Stk. 2.
    Arvelader og gavegiver kan bestemme, at modtageren og dennes ægtefælle skal kunne ændre en bestemmelse om særeje efter stk. 1, og kan fastsætte betingelser herfor.
  3. Stk. 3.
    Bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv skal træffes ved testamente.